Menu
Your Cart
Naršydami „Baldai123” el. parduotuvėje sutinkate, jog naudojame slapukus, kurie užtikrina sklandų apsipirkimą. Daugiau informacijos

Taisyklės ir sąlygos

Baldai123 Sąlygos ir Taisyklės (toliau „Sąlygos”) kartu su Privatumo Nuostatomis bei D.U.K. nustato pagrindines neginčijamas naudojimosi Baldai123 tinklalapiu bei paslaugomis taisykles. Vartotojai prisijungę prie Baldai123 tinklalapio privalo paklusti Baldai123 sąlygoms.

Sutikimas su Baldai123 sąlygomis

Prisijungdamas prie tinklalapio Baldai123 vartotojas pripažįsta, jog sutinka ir ketina laikytis visų Baldai123 sąlygų ir taisyklių. Vartotojui draudžiama naudotis Baldai123 paslaugomis, jeigu jis atsisako paklusti šiems reikalavimams.

Registruodamasis Baldai123 sistemoje (susikurdamas vartotojo profilį) vartotojas dar kartą patvirtina, jog sutinka su Baldai123 sąlygomis.

Sąlygų atnaujinimas, pokyčiai

Baldai123 pasilieka teisę bet kada keisti, redaguoti sąlygas ir taisykles. Šie pokyčiai įsigalioja nuo jų paskelbimo Baldai123 sąlygos ir taisyklės skiltyje. Apie pasikeitimus informuojama Baldai123 tinklalapyje arba kitomis priemonėmis.

Vartotojų teisės

Naršyti tinklalapyje Baldai123.

Naudotis Baldai123 teikiamomis paslaugomis.

Neįvykusio pirkimo atveju, atgauti rezervacijos mokėjimą, šiose sąlygose ir D.U.K. nustatyta tvarka.

Vartotojo įsipareigojimai

Rezervuodamas prenumeratą, vartotojas privalo sumokėti prenumeratos mokestį.

Vartotojas supranta ir sutinka, jog jis yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų konfidencialumo išsaugojimą.

Vartotojas taip pat pripažįsta, jog jis ir tik jis yra visiškai atsakingas už atliktus veiksmus, prisijungus prie Baldai123 sistemos, jo vartotojo registracijos duomenimis. Sužinojęs, jog yra naudojamasi jo asmeniniais prisijungimo duomenimis, vartotojas privalo nedelsiant apie tai informuoti Baldai123 el. paštu (info@baldai123.lt). Jei Baldai123 teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Baldai123 vartotojo sąsajos, naudodamasis vartotojo prisijungimo duomenimis, Baldai123 šį asmenį laiko vartotoju.

Jeigu pasikeičia vartotojo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Vartotojas, naudodamasis Baldai123 paslaugomis bei svetaine internete, įsipareigoja laikytis šių sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Baldai123 teisės

Bendrovė pasilieka teisę nustatyti minimalų pasiūlymo pirkėjų skaičių. Baldai123 pasiūlymai tampa galiojantys tada ir tik tada, kuomet pasiūlymą nori įsigyti (nuolaidą rezervuoja) minimalus būtinas pirkėjų skaičius.

Jei vartotojas bando pakenkti svetainės internete darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Baldai123 turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Baldai123 tinklalapiu.

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Baldai123 gali laikinai arba iš viso nutraukti svetainės internete veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi vartotojui.

Baldai123 įsipareigojimai

Baldai123 įsipareigoja šiose sąlygose ir taisyklėse bei svetainėje internete nustatytomis sąlygomis sudaryti vartotojui galimybę naudotis Baldai123  teikiamomis paslaugomis.

Prenumeratos apmokėjimo tvarka ir mokesčio grąžinimas

Prekių kainos Baldai123 pasiūlymuose nurodomos eurais su PVM.

Rezervacijos mokestis, sumokėtas banko pavedimu arba sistema mokejimai.lt, yra visiškai grąžinamas per 5 d. (išskyrus banko pavedimų išlaidas).

Privati informacija

Baldai123, norėdama suteikti paslaugas, privalo turėti tam tikrą asmeninę informaciją apie vartotoją (vardas, pavardė, el. pašto adresas). Informacija apie privačios informacijos atskleidimą išsamiai pateikiama skiltyje Informacijos privatumas. Vartotojas pripažįsta, jog bet kokia informacija pateikiama Baldai123 yra teisinga ir atitinką tikrąją situaciją.

Bendravimo, informavimo priemonės

Baldai123 naudojasi elektroninėmis arba mobiliosiomis duomenų perdavimo sistemomis – el. paštu, trumposiomis sms žinutėmis, pranešimais Baldai123 tinklalapyje, socialiniame tinkle Facebook. Vartotojas pripažįsta, jog visos išvardintos priemonės turi visapusišką juridinę galią ir atitinka atitinkamus pranešimus raštu.

Pagrindiniu Baldai123 informacijos kanalu laikomas el. paštas. Bendrovė visus pranešimus siunčia vartotojo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Vartotojas visus pranešimus ir klausimus siunčia Baldai123 tinklalapio skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Rinkodaros priemonės

Baldai123 savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas interneto svetainėje.

Baldai123 turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

Naudojimasis Baldai123 tinklalapiu, paslaugomis

Vartotojas sutinka, jog nenaudos ir neskatins kitų naudoti Baldai123 interneto svetainės įstatymus pažeidžiančiais tikslais. Taip pat vartotojas įsipareigoja nenaudoti Baldai123 prekės ženklo asmeniniais, reklamos, viešųjų ryšių ar kitais komerciniais tikslais, negavęs pritarimo iš Baldai123.

Autorinės teisės

Visas Baldai123  tinklalapyje esantis turinys yra bendrovės, jos partnerių, tiekėjų nuosavybė. Šis turinys apima visus tekstus, paveiksliukus, logotipus, prekės ženklus, grafinį svetainės dizainą bei programinį kodą. Griežtai draudžiama redaguoti, plagijuoti, nuomoti, parduoti ar kitaip pasisavinti šį turtą. Net ir dalinė turinio vagystė laikoma Lietuvos Respublikos bei tarptautinių autorinių teisių pažeidimu bei užtraukia atitinkamą atsakomybę. Bet koks Baldai123 turto panaudojimas galimas tik turint raštišką susitarimą su Baldai123.

Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Baldai123 neprisiima atsakomybės už nuostolius tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog vartotojas, neatsižvelgdamas į Baldai123 rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Baldai123 neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, kilusius santykiuose su pardavėjais, kurių prekės ženklai yra Baldai123 tinklalapyje. Baldai123 neatsako už kitą pardavėjų veiklą ir dėl jos galimus nuostolius.

Vartotojas supranta ir sutinka, jog Baldai123 tinklalapiu jis naudojasi laisva valia ir yra pats atsakingas už bet kokius nuostolius, susijusius su netinkamu tinklalapio naudojimu arba neteisinga pateiktos informacijos interpretacija.

Vartotojas supranta, jog už teisingą Baldai123 siūlomų prekių ar paslaugų vartojimą atsakingas yra jis pats. Baldai123  neprisiima atsakomybės dėl galimų traumų, kitų sveikatos sutrikimų ar pasekmių, kilusių dėl netinkamo pasiūlymo vartojimo, asmeninių draudimų nepaisymo.

Baldai123  naudoja pažangiausias technologijas ir siekia užtikrinti visapusišką informacijos srautų saugumą. Nepaisant to, Baldai123  neatsako už galimus vartotojų nuostolius dėl programišių įsilaužimo, kompiuterinių virusų.

Baldai123 , bendrovės partneriai neprisiima atsakomybės dėl nuostolių, kilusių dėl klaidų, netikslumų, informacijos trūkumo, jos vėlavimo interneto svetainės Baldai123  turinyje.

Kitais atvejais ir atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.